Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

druzebna [09/04/2016 17:33]
druzebna [07/04/2021 21:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Družebná neděle ======
  
 +Družebná (Laetare) neděle je čtvrtou postní nedělí. 
 +
 +Nazývá se také  Růžebná, Růžová, Družbadlná, Družbadlnice, Středopostní.
 +
 +Název Středopostní pocházi od toho, že tato neděle tvořila pomyslný střed půstu. A Růžebná/Růžová se nazývá proto, že se v tuto dobu v Římě světí zlatá růže.
 +
 +===== Lidové zvyky =====
 + 
 +O Družebné neděli se chlapci a dívky scházeli ke společným posezením, kdy každý přinesl nějakou svačinu a tu pak společně snědli. 
 +
 +Ženich také chodíval s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Dostal zde k jídlu "pučálku", přičemž se mu předložila vidlička, on však měl správně počkat na lžíci, jinak se mu vysmáli. 
 
Recent changes RSS feed Valid CSS Černobylská zóna / kontakt na webmastera