Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kvetna-nedele [31/03/2015 10:08]
80.78.147.52
kvetna-nedele [09/04/2016 17:33] (aktuální)
Řádek 19: Řádek 19:
 Palmami a jejich ratolestmi oznámily děti Kristovo vítězství nad smrtí. Ratolestí se u Hebrejců rozumí měkká větev. Bývalo zvykem, že vítězové byli poctěni a doprovázeni ve vítězných průvodech s ratolestmi kvetoucích stromů. Oslátko ve prorockém smyslu označovalo nás, lidi z pohanů. Na něm si Kristus odpočinul a byl nazván vládcem, vítězem a králem celé země. O tomto svátku svědčí i prorok Zachariáš:​ "​Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém."​ (Zach 9, 9).  Když Kristus vstupoval do města, rozvířil se celý Jeruzalém. Velekněžími pobouřeni lidé ho z pomsty chtěli zabít. ​ Palmami a jejich ratolestmi oznámily děti Kristovo vítězství nad smrtí. Ratolestí se u Hebrejců rozumí měkká větev. Bývalo zvykem, že vítězové byli poctěni a doprovázeni ve vítězných průvodech s ratolestmi kvetoucích stromů. Oslátko ve prorockém smyslu označovalo nás, lidi z pohanů. Na něm si Kristus odpočinul a byl nazván vládcem, vítězem a králem celé země. O tomto svátku svědčí i prorok Zachariáš:​ "​Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém."​ (Zach 9, 9).  Když Kristus vstupoval do města, rozvířil se celý Jeruzalém. Velekněžími pobouřeni lidé ho z pomsty chtěli zabít. ​
  
-Napsal: Zdeněk Grůza 
 

Podpořte Velikonoce.net a objednejte si si velikonoční zájezd:

kvetna-nedele.txt · Poslední úprava: 09/04/2016 17:33 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS kontakt na webmastera