Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
kychava [14/04/2014 12:19]
81.92.155.79 [Lidové rčení]
kychava [14/04/2014 14:21]
webmaster stará verze byla obnovena (14/04/2014 03:10)
Řádek 1: Řádek 1:
-BOBR SRO +====== Kýchavá neděle ======
-===== Lidové rčení ​=====+
  
-Homosexualita (z řeckého homós stejný a latinského sexus, pohlaví) v nejširším pojetí označuje princip vazby osob/​tvorů/​prvků vykazujících totožnou charakteristiku pohlavnosti (stejné pohlaví). V užším a v odborném diskurzu obvyklém pojetí jde o sexuální orientaci především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Používají se pro ni také označení homosexuální orientace, homosexuální preference, homosexuální zaměření,​ homosexuální založení a další. Nositel mužské homosexuality (náklonnosti muže k muži) je označován jako gay, nositelka ženské homosexuality (náklonnosti ženy k ženě) je označována jako lesba (nebo lesbička). Než se ustálil termín homosexualita,​ byla označována též například jako uranismus (Ulrichs, 1864), psychický hermafroditismus (v pojetí Ellise), inverze (u Freuda nebo Chevaliera),​ psalo se o kontrárně sexuálním cítění či osobách (u Krafft-Ebinga),​ slovo homoerotika prosazoval místo homosexuality Ferenczi (1914) apod. 
  
-Zhruba od 3čtvrtiny 19. století do 3. čtvrtiny 20. století byla homosexualita uváděna v odborných monografiích a později v systematických klasifikacích jako jedna z duševních poruchPočínaje rokem 1973 však nejvýznamnější americké ​následně světové, evropské i asijské psychiatrické organizace na základě změny společenské situace a vědeckých výzkumů[1] od tohoto pojetí postupně ustoupily.[2]+Třetí postní neděle je nazývána **Kýchavá neděle** (Oculi). 
 + 
 + 
 +Dozvědel jsem se hodně info. 
 +A to se vyplatí NIGGAA 
 +Az najdu člověka co to psal zabiju ho, kvůli tomuhle jsem dostal PĚTKU¨ 
 +Ve škole. 
 + 
 +Vypínám ​končím. 
 + 
 +Bargold Píka 
 +===== Lidové rčení =====
  
-Již od vzniku pojmu existovala vedle sebe různá pojetí homosexualityod hypotéz předpokládajících plnou genetickou předurčenost přes pojetí přisuzující rozhodující vliv nitroděložnímu vývoji nebo rodinným podmínkám a výchovným vlivům. Sexuální orientace se ve své podstatě jeví jako biologická,​ předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí,​ a proto není osobní volbou.[3][4] Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití, trauma nebo jiné závažné životní události a jakékoliv sociální prostředí po narození ovlivňují sexuální orientaci[3][4][5][6] Takové domněnky v současnosti pramení z nesprávných informací a předsudků.[7] Neexistují ​žádné vědecké studie, které by prokazovaly nebo vyvracely úspěšnost konverzních metod usilujících o změnu sexuální orientace. Některé studie dokládají rizikovost těchto metod.[8]+//Kolikrát kdo kýchneminimálně tolik roků bude ještě žít.//
  
-Slovem homosexualita bývá ​přeneseném významu označováno i takzvané homosexuální chování ve smyslu projevu vztahů (namlouvání apod.) nebo soužití mezi osobami stejného pohlaví, včetně užšího pojetí jako pohlavního styku těchto osob, a homosexuální identita jako označení nebo sebepojetí nějakého člověka ​za homosexuálníhoobvykle ve smyslu nositele homosexuální orientace.+//Kdo tento den třikrát ​za sebou kýchnebude zdráv celý rok.//
  
  
 

Podpořte Velikonoce.net a objednejte si si velikonoční zájezd:

kychava.txt · Poslední úprava: 09/04/2016 17:33 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS kontakt na webmastera