Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
postni-modlitby [10/03/2011 21:27]
46.247.137.237
postni-modlitby [09/04/2016 17:33] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
  
 **Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti,​ panovačnosti a prázdnomluvnosti.**\\ **Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti,​ panovačnosti a prázdnomluvnosti.**\\
-Pane a Vládce mého života, odežen ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí.+Pane a Vládce mého života, odežen ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí.\\ 
 +Господи и Владико живота моего, Дух праздности,​ униния,​ любоначалия и празднословия не дажд ми
  
 //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )// //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )//
  
 **Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému.**\\ **Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému.**\\
-Daruj mne, tvému služebníku,​ ducha čistoty, pokory a lásky.+Daruj mne, tvému služebníku,​ ducha čistoty, pokory a lásky.\\ 
 +Дух же целомудрия,​ смиренномудрия,​ терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
  
 //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )// //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )//
  
 **Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.**\\ **Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.**\\
-Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, nebot ty jsi požehnaný na věky věků, amen.+Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, nebot ty jsi požehnaný na věky věků, amen.\\ 
 +Ей, Господи,​ Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь.
  
 //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )// //( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )//
  
 +Po prvním čtení modlitby se doprovázena malými poklonami 12 x čte modlitba:
  
-Velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského je odříkávána východními křesťany v době [[velky-pust|Velkého půstu]] a je také součástí [[liturgie-predem-posvecenych-daru|liturgie předem posvěcených darů]].+**Bože, buď milostiv mně hříšnému**\\ 
 +Bože, očisti mne hříšného 
 + 
 +případně 4x:\\ 
 +Bože, bud milostiv mě hříšnému.\\ 
 +Bože, očisti moje hříchy a smiluj se nade mnou.\\ 
 +Mnohokrát jsem zhřešil, Pane, odpust mi.\\ 
 + 
 +pak se přečte znovu celá velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského s hlubokou poklonou na závěr. 
 + 
 +---- 
 + 
 +Velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského je odříkávána východními křesťany v době [[velky-pust|Velkého půstu]] a je také součástí [[liturgie-predem-posvecenych-daru|liturgie předem posvěcených darů]], naposledy při liturgii se říká ve [[velka-streda|Velkou středu]]. 
 + 
 +Po tučně zvýrazněném textu následují alternativy v modernější češtině a v [[http://​cyrilice.cz/​cirkevni-slovanstina/​|církevní slovanštině]] ​ psané ovšem moderní ruskou [[http://​cyrilice.cz|cyrilicí]].
  
 

Podpořte Velikonoce.net a objednejte si si velikonoční zájezd:

postni-modlitby.txt · Poslední úprava: 09/04/2016 17:33 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS kontakt na webmastera