Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

apostolske-vyznani-viry [09/04/2016 17:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Apoštolské vyznání víry ======
 +
 +
 +<​html>​
 +
 +<style type="​text/​css">​td,​ th {padding: 5px}</​style>​
 +<table width="​100%"​ border="​1"​ style="​border-collapse:​ collapse"​ cellspacing="​32px">​
 +
 +  <tr>
 +    <th scope="​col">​Česky</​th>​
 +    <th scope="​col">​Latinsky</​th>​
 +  </tr>
 +  <tr>
 +    <​td>​Věřím v Boha, Otce všemohoucího,​ Stvořitele nebe i země.</​td>​
 +    <​td>​Credo in Deum, Patrem omnipotentem,​ Creatorem caeli et terrae.</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr>
 +    <td>I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;</​td>​
 +    <​td>​Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr>
 +    <​td>​jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,​ odtud přijde soudit živé i mrtvé.</​td>​
 +    <​td>​qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei, Patris omnipotentis,​ inde venturus est iudicare vivos et mortuos.</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr>
 +    <​td>​Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.</​td>​
 +    <​td>​Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,​ remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr>
 +    <​td>​Amen.</​td>​
 +    <​td>​Amen.</​td>​
 +  </​tr>  ​
 +</​table>​
 +
 +</​html>​
 +
 +
 +Apoštolské vyznání (Symbolum Apostolicum – Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají ​ všichni křesťané. ​
 +
 +Apoštolské vyznání vzniklo mezi II. a IX. stoletím.
 + 
 +Toto vyznání víry se užívá hojně v liturgijích západní církve, zejména katolické a anglikánské i v některých ​ evangelických církvích a v pravoslavných církvích západního obřadu.
 +
 +Používá se i při křtu a na začátku modlitby růžence (s výjimkou řeckokatolického).
 +
 +Podle legendy apoštolové sepsali toto vyznání desátý den po [[nanebevstoupeni-pane|nanebevstoupení Ježíše]]. S určitostí lze říci, že jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství už od dob apoštolů. ​
 +
 +Nejstarší podobou tohoto vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tohoto vyznání u Hippolyta Římského (kolem roku 215). Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles († 542). Toto vyznání bylo prokazatelně užíváno jako souhrn křesťanského učení pro kandidáty křtu v Římě. ​
 +
  
 

Podpořte Velikonoce.net a objednejte si si velikonoční zájezd:

apostolske-vyznani-viry.txt · Poslední úprava: 09/04/2016 17:33 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS kontakt na webmastera