Postní modlitby

Velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského

Efrém Syrský

Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdomluvnosti.
Pane a Vládce mého života, odežen ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí.
Господи и Владико живота моего, Дух праздности, униния, любоначалия и празднословия не дажд ми.

( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )

Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému.
Daruj mne, tvému služebníku, ducha čistoty, pokory a lásky.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )

Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.
Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, nebot ty jsi požehnaný na věky věků, amen.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

( hluboká zemní poklona, případně padnutí tváří k zemi s rukama roztaženýma do znamení kříže )

Po prvním čtení modlitby se doprovázena malými poklonami 12 x čte modlitba:

Bože, buď milostiv mně hříšnému
Bože, očisti mne hříšného

případně 4x:
Bože, bud milostiv mě hříšnému.
Bože, očisti moje hříchy a smiluj se nade mnou.
Mnohokrát jsem zhřešil, Pane, odpust mi.

pak se přečte znovu celá velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského s hlubokou poklonou na závěr.


Velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského je odříkávána východními křesťany v době Velkého půstu a je také součástí liturgie předem posvěcených darů, naposledy při liturgii se říká ve Velkou středu.

Po tučně zvýrazněném textu následují alternativy v modernější češtině a v církevní slovanštině psané ovšem moderní ruskou cyrilicí.

 
postni-modlitby.txt · Poslední úprava: 07/04/2021 22:17 (upraveno mimo DokuWiki) · [Starší verze]
Recent changes RSS feed Valid CSS Černobylská zóna / kontakt na webmastera